Ezoteryka

astrologiaEzoteryka to termin, z którym zapewne spotkał się każdy z nas. Jednakże jej znaczenie nie jest wszystkim, do końca dobrze znane. Większość kojarzy ją jedynie z jakąś wiedzą tajemną, która pozawala na wykorzystywanie energii krążącej w kosmosie. Dlatego też warto bliżej zapoznać się z tym terminem, aby nie powtarzać utartych stereotypów lecz samodzielnie wyrobić sobie opinię na określony temat. Najprościej, o ile to możliwe oraz najogólniej rzecz ujmując można stwierdzić, iż ezoteryka odnosi się do stylu życia, który propaguje znacznie szersze postrzeganie rzeczywistości oraz świata nas otaczającego zauważając, iż wymiar duchowy istnienia człowieka jest niezwykle istotny i niepomijalny. Zjawisko to stoi w opozycji do nauki, która poważa jedynie to co mierzalne i zdolne do opisania za pomocą konkretnych narzędzi a w związku z tym, kwestie duchowe oraz wiary jako takiej są tutaj automatycznie wykluczane.


Bardzo często ezoteryka jest łączona z duchowością religijną, niezależnie od tego, jakie wierzenia wchodzą w rachubę. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż jest to wiedza zarezerwowana tylko i wyłącznie dla osób wtajemniczonych, czyli tych którzy uwierzyli i jednocześnie otrzymali łaskę posiadania zdolności pozwalających na pełniejsze odczuwanie świata. Ezoteryzm w największym stopniu skupia się na tym, aby oddać się w pełni praktykom doskonalenia duchowego a tym samym przekroczyć bariery, jakie wynikają z człowieczeństwa jako takiego. O popularności tego zjawiska świadczy chociażby fakt, iż ilość szkół ezoterycznych, jakie istniały do tej pory jest wprost niezliczona a najważniejsze z nich bardzo wyraźnie odcisnęły swoje piętno nie tylko na filozofii i religii ale także na kulturze z popkulturą włącznie. moonNajbardziej znane szkoły to masoneria, gnostycyzm, spirytualizm czy osiągnięcia Junga, które próbują pogodzić to, co mierzalne w psychologii z wiedzą astrologiczną oraz innymi systemami duchowymi, mogącymi mieć znaczenie w procesie przebiegu naszego życia. Chęć uzyskania jak największej liczby informacji o czekającej nas przyszłości powoduje, iż człowiek skupia się na możliwościach jej przepowiadania i prorokowania, biorąc pod uwagę fakt, iż jest to oparte w głównej mierze o wymiar duchowy naszej egzystencji, a wiec w sposób maksymalnie duży pokrywa się z tematyką ezoteryczną. Na kanwie tego prądu powstało także wiele ruchów, które mają wspomóc nas nie tylko w zrozumieniu zasady sprawowania pieczy nad światem przez istoty wyższe ale także pomoc, np. w uzyskaniu cudownej substancji przemieniającej ołów w złoto, jak to ma miejsce w alchemii czy przepowiadania losów konkretnej jednostki na kanwie ruchu planet w przypadku astrologii.


Oczywiście ezoteryka posiada tylu samo przeciwników jak i zwolenników a wynika to głównie z faktu, iż jej osiągnięcia oraz tezy są oparte o tak niestabilne fundamenty jak wiara duchowa. Oczywiście w różnych odmianach korzysta ona z wiedzy naukowej, jednakże tylko po to, aby osiągać wyższe stopnie wtajemniczenia. Jest to wiedza zarezerwowana dla osób, które są w stanie otworzyć swój umysł na znacznie obszerniejsze kwestie, niż te dające się zmierzyć w sposób wyliczalny i potwierdzalny jednoznacznie.